Πάρε τον έλεγχο της ενέργειάς σου

Όσα χρειάζεστε σε ένα software!

Απομακρυσμένη παρακολούθηση - Συντήρηση - Διαχείριση έργου

Το MyPVSoft ενσωματώνει όλες τις τελευταίες, υψηλού επιπέδου τεχνολογίες για να σας προσφέρει πλήρη έλεγχο των φωτοβολταϊκών σας εγκαταστάσεων, ακόμη και των πιο απομακρυσμένων. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες μέσω του εύχρηστου interface τόσο σε κινητά, όσο και σε υπολογιστές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Untitled-1

Διαχείριση
Φωτοβολταϊκού
σταθμού

2

Untitled-1

Απομακρυσμένη
Παρακολούθηση
Φωτοβολταϊκού σταθμού

3

Untitled-1

Λειτουργία
Φωτοβολταϊκού
σταθμού

4

Untitled-1

Συντήρηση
Φωτοβολταϊκού
Σταθμού

Untitled-1

Συμβατότητα με Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ)

Μπορούμε να προσφέρουμε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και εξειδικευμένα στατιστικά για τη διαθεσιμότητα του Φωτοβολταϊκού σας σταθμού.

Το λογισμικό μας είναι συμβατό με οποιοδήποτε ΦΟΣΕ και μπορεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του Φωτοβολταϊκού σταθμού.

ΓΕΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ

O&M ΠΑΡΟΧΟΙ

EPC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ASSET ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

UTILIES / AGGREGATORS

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ 30 ΗΜΕΡΩΝ