ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα χαρακτηριστικά μας σας υποστηρίζουν ώστε να διευρύνετε αποδοτικά τα ηλιακά φωτοβολταϊκά σας

Παρακολούθηση

Αναφορά

Self Onboarding

Analytics

Σύστημα Υποστήριξης

Διαχείριση Χρήστη

Ειδοποιήσεις

User Interface

Διαχείριση Υποσυστήματος

Ανεξαρτησία από Hardware

Διαχείριση Portfolio

Διαχείριση Συστήματος

White Label

Εκπαίδευση

API

Πρόσθετες πηγές δεδομένων

Updates Λογισμικού

Ασφάλεια Δεδομένων

Data Depth/ Level

Πολυ-γλωσσικό

Διαθεσιμότητα Λογισμικού

Ανεξαρτησία από Hardware

Εξαγωγή

Watch the Watchman

Διαφάνεια

Ημερολόγιο

Συμμόρφωση

Έγγραφα

Κινητό

Ποιότητα Δεδομένων

Logbook/ Auditing

Ιδιαίτερα επεκτάσιμο

Artificial Intelligence &
Machine Learning