ΤΙΜΗ

BASIC

150€ 

MW/έτος

+
Κόστος Εγκατάστασης *

Χαρακτηριστικά Basic

ADVANCED

300€ 

MW/έτος

+
Κόστος Εγκατάστασης *

Χαρακτηριστικά Advanced

PREMIUM

400€ 

MW/έτος

+
Κόστος Εγκατάστασης *

Χαρακτηριστικά Premium

500€ 

/MW

Χαρακτηριστικά Εγκατάστασης

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ